Мнения

Конкурс за сценарий на младежки филм

Общински младежки дом – Русе и Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ) – Русе обявиха конкурс за сценарий на игрален филм на младежка тематика с продължителност до 20 минути.

Той трябва да бъде представен във вид на синопсис – текст до една машинописна страница без пряка реч (идеен сценарий).

Най-добрите работи ще бъдат реализирани като продукции на Младежка филмова студия при ОМД – Русе.

Срок за представяне – 15 ноември 2013 година.

Повече информация за конкурса