Ученици

Конкурс за стипендия “Валери Манчев“

Стипендия „Валери Манчев“ е инициатива на Нотариус Валери Манчев, учредена във Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Стипендия „Валери Манчев“ осигурява финансова подкрепа на студенти, израснали без родители или в многодетни семейства, учещи в Юридическия факултет на Софийския университет. От кандидатите се изисква много добър и отличен успех от първите две години на следването, както и интерес в областта на нотариалната практика.

На стипендиантите се дава възможност и за платен стаж в нотариалната кантора на Нотариус Манчев. Стипендиите са двугодишни, отпускат се на студенти от 3 и по-горен курс, след конкурс.

Нотариус Валери Манчев е Член на Настоятелството на ФРГИ и решението му да учреди стипендия във фондацията още веднъж доказва, че ние продължаваме да работим за това да има повече индивидуални дарители, подкрепящи каузи свързани с развитието на младите хора и обществото ни като цяло.

Краен срок 15 ноември 2014

Формуляр за кандидатстване
Указания за кандидатстване