Училища

Конкурс за стажанти в СУ

Центърът за кариерно развитие на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, съвместно с отдел Информация и връзки с обществеността, обявяват конкурс за стажанти.

Информацията предава сайтът на университета.

Стажовете са в областта на редактирането, журналистиката, връзките с обществеността, графичния дизайн, човешките ресурси и фотографията, с минимална продължителност 1 месец. За всеки стажант ще бъде изготвена индивидуална програма, която да отговаря от една страна на изискванията за професионалната му реализация и от друга на неговите желания и интереси.

Отдел Информация и връзки с обществеността е едно от най-динамичните звена в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През него минава информацията за всички събития, които се случват в Университета, отразява ги и поддържа новинарските рубрики в интернет страницата, осъществява контактите с медиите, следи информацията, която излиза в публичното пространство, подготвя рекламни материали, взима участие в подготовката и реализацията на кандидатстудентската кампания и др.

Повече информация за Центъра за кариерно развитие можете да намерите тук.

Изпращайте Автобиография на адрес: career@uni-sofia.bg

Телефони за контакти: 9308 486, 9308 563