Ученици

Конкурс за рисунка на тема “Знам и мога“

На 31.03.2012 г. ще се проведе Първата национална олимпиада „Знам и мога“ за ученици от ІV клас. Министерството на образованието, младежта и науката е определило Регионален инспекторат по образованието – Враца и НУ „Св. С. Врачански“ – Враца да домакинстват провеждането на олимпиадата.

Първата национална олимпиада „Знам и мога“  дава възможност на ученици от ІV клас от всички области на България да премерят сили и покажат своите знания, умения и компетенции, придобити в началния образователен етап, насочени към социалната им приложимост.

Тя съдейства за откриване на деца с високо ниво на умения за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание, заложено в учебните програми по изучаваните предмети. Насърчава учителите и родителите да подкрепят и развиват интереса на децата от най- ранна училищна възраст към заобикалящата ги среда.

В тази връзка Регионален инспекторат по образованието – Враца и НУ „Св. С. Врачански“ – Враца организират конкурс за рисунка на тема: „Знам и мога”. В конкурса могат да участват всички ученици от ІV клас от област Враца.

Жури в състав:

Председател: Росен Цонев- учител в НУ „Св. С. Врачански“ – Враца
Членове: Силвия Равнополска – учителкa в ОУ „Васил Левски“ – Враца, Емилия Върбанова – учителка в НУ „Св. С. Врачански“ – Враца

ще подберат най- добрите и ще подредят изложба на 30.03.2012г. и на 31.03.2012 г. в НУ „Св. С. Врачански“ – Враца и във фоайето на Градската концертна зала, намираща се в сградата на община Враца , ул. Стефанаки Савов №6.

Изисквания към рисунките:
Формат на рисунките: 35/50 см с паспарту
Материали: по избор (флумастри, маслени пастели, водни бои).

В срок до 15.03.2012г. всяко училище може да представи до 3 (три) рисунки в НУ „Св. Софроний Врачански“- Враца.