Ученици

Конкурс за рисунка “Играй безкрай“

Народно читалище „Напредък – 1871“ гр. Никопол обявява конкурс с награди „Играй безкрай“.

Целите на конкурса са:

1. Да се рисува и да се твори по всяко време.

2. Да се нарисуват детската игра на двора, на площадката, край брега, на плажа, в стаята, в читалището, в училището, на поляната, в гората…

3. Да се покаже отношението към играчките в най – голямото им разнообразие – от плат, хартия, дърво, керамика, пластмаса, към електронните и кой каквото се сети, за да изненада зрителите с творческия си поглед, фантазия и техника.

Регламент за участие

Първа възрастова група – 5 г. до 6 г.
Втора възрастова група – 7 г. до 10 г.
Трета възрастова група – 11 г. до 15 г.

Изобразително изкуство: техника без ограничения и формат – блокче за рисуване и лист с размери – 35/50 см.
Приложно изкуство: техника и формат – без ограничение.

Творбите трябва да носят следната информация за участника: трите имена, дата на раждане, адрес, телефон, при възможност и ел. поща.

СРОК за получаване на творбите – 15.07.2013 г. на адрес:

„НЧ Напредък 1871“ , ул. „Хр. Ботев“ 6, Област Плевен, гр. Никопол, 5940
За контакти – тел: 06541/2503; 0889528971, e-mail: napredak1871nl@abv.bg