Ученици

Конкурс за реализиране на рекламен спот

В рамките на седмото издание на разяснителната кампания за значението на правилното и здравословно хранене „FOOD 4U“, насочена към учениците и преподавателите от средните училища на 27 европейски страни и Норвегия, под патронажа на италианското Министерство на земеделието, храните и горите, е обявен, за учебната 2010 – 2011 г., конкурс за реализирането на един рекламен видео спот (Бел.на Прев.: Спот е рекламно кратко видео послание,обявяващо събитие,което ще се случи съвсем скоро в бъдещето).

Целта на рекламата е да привлече вниманието на младите хора към значението на осъзнаването на важността на избора на храните.

В 2011 г. изданието е предназначено освен за Норвегия и за учениците и преподавателите от средните училища (на приблизителна възраст: между 14 и 19 години) на 27 страни от Европейския Съюз:

Австрия – Белгия – България – Великобритания – Германия – Гърция – Дания – Ейре – Eстония – Испания – Италия – Кипър – Латвия – Литва – Люксембург – Maлта – Полша – Португалия – Румъния – Словакия – Словения – Унгария – Финландия – Франция– Холандия – Чехия и Швеция.

Повече за конкурса тук