Ученици

Конкурс за разказ “Млад автор“

Министерство на околната среда и водите и Издателство Сиела обявиха конкурс за разказ „Млад автор“, за юноши от 13 до 18 години. Той се провежда всеки месец по зададена тема до края на 2013 г.

Критерии  за оценяване:

– съдържание – сюжетът на разказа да е увлекателен, свързан със силата на водата и връзката й с паметта и бъдещето на живота на хората и планетата, последователност на изложението, наличие на случка и умение да се изграждат характери;

– език – умение при използване на езиковия речник, правопис и пунктуация.

Краен срок: 18 ноември 2013 г.

Пълна информация за конкурса