Ученици

Конкурс за разказ/есе – “Аз и моето училище“

„Дни на приобщаването“ 2016 – „Приобщаването започва от нас“. В рамките на три месеца, с много дейности и събития ще разясняваме и популяризираме принципите на приобщаващото училище.

Философията на приобщаващото образование е философия на уважението, толерантността и вярата, че е по-хубаво и ценно да сме заедно.

Ако си ученик, приобщи се към нашата инициатива и напиши есе или разказ на тема: „Аз и моето училище“ или ни разкажи за моментите, когато някой ти е помогнал да се чувстваш специален в училище или ти си направил същото за някой друг.

В конкурса могат да участват всички ученици от 1-ви до 12-ти клас.

Краен срок: 20 май 2016 г.

Още информация