Учители

Конкурс за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност

Конкурсът за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност и в направление „Изкуства“ в детските градини се организира от Международна фестивална програма на детското творчество „Приятели на България“, съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката и Синдиката на Българските учители, КК Албена.

Конкурсът е за:
– работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност в направление „Изкуства“;
– работещи в направление „Изкуства“ в детските градини.

Краен срок: 1 март 2012 г.

Пълна информация прочетете ТУК