Учители

Конкурс за приобщаващи педагогически практики

Център за приобщаващо образование стартира национална кампания „Дни на приобщаването“ 2016 – „Приобщаването започва от нас“.

В рамките на три месеца, с много дейности и събития ще разясняваме и популяризираме принципите на приобщаващото училище. Философията на приобщаващото образование е философия на уважението, толерантността и вярата, че е по-хубаво и ценно да сме заедно.

Ако си учител или специалист, който работи с деца, сподели своя уникален професионален опит – как караш своите ученици да порастват, да учат заедно и да откриват света по свой начин. Как вдъхновяваш своите колеги.
В конкурса могат да участват всички учители и специалисти, работещи с деца.

Краен срок: 20 май 2016 г.

Още информация