Учители

Конкурс за преподаватели сред българските общности в чужбина за учебната 2016/17 г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2016/2017 година, както следва:

– Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Районното управление на образованието, младежта и спорта, гр. Тараклия, Република Молдова;

– Преподавател по български език и литература в начален курс в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова;

– Преподавател по български народни инструменти (гъдулка и тамбура) в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал с. Твърдица, Република Молдова;

– Преподавател по акордеон и корепетитор в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал с. Твърдица, Република Молдова;

– Преподавател по български език и литература в Теоретичен лицей „Христо Ботев“, гр. Букурещ, и Технологичен лицей „Удря Бъляну“, с. Бълени, Румъния.

Изискванията за заемане на длъжностите и необходимите документи за кандидатстване може да се видят на страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

Срокът за кандидатстване е 15 април 2016 г.