Мнения

Конкурс за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за подбор на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.

Предимство ще имат кандидатите, които провеждат изследвания и разработки в следните направления – информационни технологии, еко и енергоспестяващи технологии, както и технологии, свързани със здравето.

Всички документи се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на министерството и по e-mail: b.marina@mon.bg или d.lesseva@mon.bg. Не се приемат документи, попълнени на ръка.

За въпроси относно изискванията и формулярите, повече информация можете да получите от Марина Борисова, тел. 92 17 649 и Диана Лесева на тел. 92 17 536.

Краен срок: 31 януари 2014 г.

Още информация