Ученици

Конкурс за плакат, видеоклип и есе

Комисията за защита на потребителите и Посолството на САЩ в София имат удоволствието да обявят конкурс, който популяризира правата на потребителите при пазаруване в интернет.

Темата на конкурса е „Ако знаете Вашите права при онлайн пазаруване, няма да сгрешите!“ Направете плакат, видео или напишете есе по темата- зависи само от Вас! Участвайте, ако сте ученик или студент.

Кой може да участва?
– Ученици от 9 до 12 клас
– Студенти

Допуска се участие на отбори, състоящи се до трима души. Могат да участват български ученици и студенти от страната и чужбина.

Категории за ученици:
– Плакат – снимка на плаката в дигитален формат, заедно с кратко описание към него за посланието;
– Видеоклип с продължителност до 10 минути – видеофайл или връзка към сайт за видео споделяне (youtube, vbox7, vimeo и др.), заедно с кратко описание към него.
Категории за студенти:
– Есе – до 10 стандартни страници размер А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде с шрифт Times New Roman, 12 пункта;
– Видеоклип с продължителност до 10 минути – видеофайл или връзка към сайт за видео споделяне (youtube, vbox7, vimeo и др.), заедно с кратко описание към него.

Краен срок: 19 октомври 2016 г.

Още информация