Ученици

Конкурс за писмо до спортист

„Български пощи“ АД организира конкурс на тема: „Напиши писмо до спортисти или до човек от спортните среди, на когото се възхищаваш, за да обясниш какво означават за тебе Олимпийските игри“.

Цели на конкурса са: Засилване на международната дружба и Развиване на уменията на участниците да изразяват изящно мислите си.

Участниците са деца и юноши до 15 години.

Съчинението, написано под формата на писмо (Уважаеми, Скъпи …; с адрес на подателя и получателя, с подходящ финал и подпис ), трябва да съдържа между 500 и 800 пълноправни думи. Съчинението трябва стриктно да отговаря на зададената тема. Да не се изказват политически и религиозни мнения.

Срок за представяне 31.03.2012 г.

Адрес: Дирекция „Търговска дейност и маркетинг“, „Български пощи“ – ЕАД, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1, бл. 31, 1700 София.

Съчинението трябва да е придружено с писмо, което да съдържа информация за автора: трите имена, възраст, дата на раждане, пол, населено място, училище, клас, копие от ученическата карта.

Оценяването се извършва от специално назначена комисия. Спечелилите първо, второ и трето място ще получат грамоти и предметни награди. Ще бъдат определени и две съчинения за поощрителни награди.

Съчинението, спечелило първа награда, ще бъде изпратено до Международното бюро на Всемирния пощенски съюз за участие в световния епистоларен конкурс и ще бъде публикувано на интернет страницата на „Български пощи“ – ЕАД, във в. „Учителско дело“, в. „Азбуки“ и други национални и регионални медии.