Мнения

Конкурс за оригинално послание, насърчаващо гласуването за Европейски Парламент през 2014 г.

С конкурса за послание Европа Директно Смолян иска да популяризира най-добрите идеи, които показват красноречиво и с чувство за хумор защо ние, българските граждани, трябва да гласуваме за Европейски парламент през месец май 2014 година.

Освен текстово, посланието може да бъде изразено чрез всички визуални средства, звукозаписи, мултимедийни похвати и средства на изкуството.

Наградените творби ще бъдат размножени и разпространени в цяла България в периода преди самите избори за Европейски парламент чрез 15-те информационни центъра Европа Директно.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Всички български граждани, включително деца и младежи, с творческо мислене и добро чувство за хумор. Посланията и/или творбите следва да имат етикет с името и възрастта на автора, залепен на гърба или приложени в отделен файл, придружаващ творбите, изпратени по електронен път.

Не забравяйте да напишете адрес, мейл или телефон за връзка!

Посланията и творбите следва да се представят на хартия или в електронен вид във формат подходящ за отпечатване на постери с размер 0,70 x 0.50 м или в съответния мултимедиен формат, когато са използвани различни медийни средства най-късно до 10.01.2014 г., в офиса на Европейски информационен център Европа Директно в гр.Смолян, на адрес бул. България N:14.

При условие, че предложението представлява само текстово послание, то следва да бъде изпратено в текстов или аудиофайл. В тези случаи то ще бъде обработено за отпечатване и разпространение от Европа Директно Смолян.

Още информация