Институции

Конкурс за обучение на киберскаути

Националният център за безопасен интернет обявява конкурс за училища от цялата страна за излъчване на ученици от 5 клас, които да преминат обучение по Обучителна програма за деца „Киберскаут“. Групите трябва да наброяват между 25 и 30 ученика доброволци и по 1 учител от всяко участващо училище, който ще им помага след обучението да приложат знанията си на практика. Разходите са изцяло за сметка на обучаващата организация.

Сред кандидатстващите за програмата ще бъдат избрани 6 групи, които ще преминат двудневно обучение на място от експерти на Центъра за безопасен интернет. Изборът ще бъде осъществен от жури, което включва представители на Центъра за безопасен интернет, „Теленор България“ ЕАД и Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).

През първия ден на обучението учениците се запознават с рисковете и опасностите в интернет, как да ги разпознават и избягват. Тези знания им помагат не само да предпазват себе си, но и да могат да дават съвет на свои връстници при инцидент онлайн към кого могат да се обърнат за помощ и съдействие за решаване на проблема. През втория ден те се учат по какви начини могат да предават своите знания и умения на връстниците си. Обучават се да прилагат на практика методи като кампания, дискусия, обучителен театър и др. След приключване на обучението учениците ще разполагат с 2 месеца, през които да се разделят на групи по желание и с помощта и подкрепата на учител да изберат и организират дейности сред връстници. С проведените инициативи те влизат в състезание помежду си и жури ще избере трите най-успешни дейности, участниците в които ще бъдат поканени в София на тържествена церемония за награждаването им в Деня за безопасен интернет на 7 февруари 2017 г.

Допълнителни предимства при избора дават следните критерии:

1. Учениците, които ще участват в обученията по програма „Киберскаут“, да не са преминавали обучението при предходното издание на програмата през 2015 г. С предимство ще бъдат представители на географски региони, в които програмата не е била провеждана.
2. Учениците са от повече от едно училище и/или повече от един клас.
3. Съотношението между момчета и момичета е близко до 50:50%.
4. Включени са и ученици от малцинствени общности.
5. Всяка група от различен клас и/или училище има учител-доброволец, който желае да мине кратко обучение и след това да съдейства на учениците да измислят и проведат своя дейност за състезание между отрядите.
6. Има местен координатор, който да съдейства за организирането на място – разрешение от директор, РИО, възможност за ползване на подходящо по големина помещение.

Желаещите да организират групи за обучение трябва да попълнят приложения формуляр за кандидатстване и да го изпратят на safenet@online.bg  до 10 март 2016 г.

По Програма „Киберскаут“ през 2015 г. бяха обучени ученици в Смолян, Видин, Шумен, Плевен и Търговище, като повечето групи бяха от ученици от различни училища и населени места в областта. Те се включиха в състезание помежду си за най-добра дейност, насочена към техни връстници. В Деня за безопасен интернет на 9 февруари в рамките на Конференция за бъдещето на интернет в София, получиха грамоти и награди 5-има киберскаути от Попово, 11 от Смолян и 5-има от Видин.