Учители

Конкурс за образователно-програмни продукти

ДИУУ обяви единадесето издание на Конкурса за образователно-програмни продукти.

В конкурса могат да участват действащи учители по различни учебни предмети, директори, експерти от РИО и други училищни специалисти в системата на средното образование, без ограничения по отношение на възраст и квалификация.

Ученици могат да участват самостоятелно или в екипи, при условие че се посочва име на учител (или имена на учители), който е подкрепил ученика (учениците) при апробацията в практиката. Посочва се приносът на всеки от авторите.

Могат да участват и ученици в екип с учители, като се посочва приносът на всеки от авторите.

Номинации:

>> За софтуерни продукти:
– компютърна дидактическа игра;
– анимация;
– видео- или аудиоклип;
– презентация;
– уеб страница;
– други.

>> За методически варианти за използване на ИКТ

Краен срок: 31 март 2015 г.

Още информация