Ученици

Конкурс за наградата “Мими Праматарова“ за кратко видео за студенти

Конкурсът е за видео, което илюстрира интересен поглед върху връзката между климатичните промени и живота на хората. Каним студенти от университетите в България да използват своя творчески потенциал и да ни представят интересно образователно видео по темата. Тримата победители от този конкурс ще бъдат избрани чрез паралелно онлайн гласуване на сайта и оценяване от експертно жури.

Право на участие имат всички студенти от университети на територията на Република България, независимо от формата на обучение и специалността, в която се обучават.

За участие се допускат, както материали, изготвени от един автор, така и материали, изготвени от екип.
Всеки участник може да изпрати само едно произведение, съответно да участва само в един екип.

Изисквания към видео материалите:
– Максимална продължителност – 3 минути
– Минимална резолюция на заснемане: 1280х720
– Минимален брой кадри – 30
– Минимална дължина на всеки кадър – 2 сек.

Организатори: Национален доверителен екофонд, Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“

Крайният срок за участие в конкурса е 30.11.2015.

Още информация