Ученици

Конкурс за наградата Мими Праматарова за училищен проект за ученици

Конкурсът дава възможност на учениците от гимназиалния курс (8 – 12 клас) да предложат идеи за интересни и иновативни начини за повишаване на информираността и промяна в поведението на техните връстници във връзка с климатичните промени.

Право на участие имат всички ученици от средните училища на територията на Република България, които през настоящата учебна година са между 8-ми и 12-ти клас.

Учениците могат да вземат участие индивидуално или в група/ екип със свои съученици. Допуска се участието и на един ментор-учител, който да подпомага реализирането на идеята от учениците. Всеки ученик, съответно ментор, може да участва само в един проект.

Стойността на проекта да не надхвърля общо сумата от 3 000 лева. Не се допускат разходи за заплати, хонорари и закупуване на оборудване.

Награда: Една награда: Финансиране на проект с максимална стойност до 3 000 лева.

Организатори: Национален доверителен екофонд, Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“.

Краен срок: 30 ноември 2015 г.

Още информация