Училища

Конкурс за модернизация на учебната сграда

Фондация „Америка за България“ обявява конкурс за модернизация на учебната среда, в който могат да кандидатстват училища от цялата страна.

Условията за кандидатстване са описани в проспекта, който може да бъде свален от интернет страницата на фондацията:

http://www.americaforbulgaria.org/page/home

На първия етап от кандидатстване се попълва само формуляр, който също може да бъде намерен там.

На същия първи етап НЕ се попълва бюджет, а само се дава обща стойност на проекта.

Краен срок за подаване на апликациите е 30 октомври 2013 г., до 18:00 ч., на имейл: schools@americaforbulgaria.org

Лице за контакт е Наталия Митева, Директор на програма „Образование“.
Телефон: 359 2 806 3800
Факс: 359 2 843 5123
Мобилен: 359 895 770 892