Ученици

Конкурс за млади хора “Ами мирът?“

Млади хора на възраст между 14 и 20 години могат да вземат участие в конкурса „Ами мирът?“, като отговорят „Какво ще кажете за мира?“ във визуална и печатна форма.

– Разкажете история (до 500 думи)
– напишете есе (до 500 думи)
– Създайте поема (до 200 думи)
– нарисувайте картина или колаж (до 18 „х 24“)
– Заснемете снимка (до 11 „х 14“ на фотохартия)
– Проектирайте графика, плакат или комикс / анимационен филм (до 18 „х 24“)

Още информация за конкурса