Ученици

Конкурс за млади разказвачи “Децата на България разказват… истории от празната дъска“

В рамките на два месеца, всички деца на възраст до 18 години ще имат възможност да изпратят свои разкази на тема УЧИЛИЩЕ или ОБРАЗОВАНИЕ, като 30-те най-добри от тях ще бъдат издадени в сборник.

Конкурсът е част от партньорството на Orange center и УНИЦЕФ „Всяко дете има право на образование“ и има благотворителна цел. Всички приходи от продажбата на сборника ще бъдат дарени в подкрепа на програмата на УНИЦЕФ България за образование.

Освен поле за изява на млади таланти, конкурсът има за цел да повиши информираността на младите хора и обществото за правото на децата на образование, както и за причините 7000 деца да отпадат или да не се записват за училище всяка година. Създаването на солидарност между децата в училище и тези, които по различни причини, най-често бедност, не могат да получат образование, също е сред основните цели на конкурса.

◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Право на участие имат всички деца на възраст до 18 г.
2. Творбите трябва да са тематично свързани с училище или с образованието.
3. Разказите трябва да са с максимална дължина от 3000 думи (приблизително 8 страници в word), но НЯМАТ ограничен минимален обем.
4. Всички творби трябва да са авторски. При избор за публикуване, родител или настойник трябва да подпише декларация, с която да гарантира оригиналността на творбата и да преотстъпи авторските й права на Orange center.
5. Творбите могат да бъдат изпращани от автора, родител/настойник или учител.
6. Всяка творба трябва да е придружена от името на автора, дата на раждане, училище, адрес и телефон за връзка.
7. Всеки участник има право да участва само с една творба.
8. Творбата не трябва да е публикувана на друго място или да участва в друг конкурс.
9. Всички кандидатури трябва да бъдат изпратени чрез e-mail на konkurs@orange-bg.com или на адрес гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ 18
10. Всички творби, изпратени електронно, трябва да са в word формат (.doc, .docx).

Кандидатури, неотговарящи на горепосочените условия, нямат да бъдат разглеждани!

• Зa партньорството:

Първата съвместна кампания „Дари знание за децата в България“ цели да набере средства, които да подкрепят програмите на УНИЦЕФ за адресиране причините за отпадане и незаписване на българските деца за училище. Програмите ще включват различни компоненти, като основен фокус е работата с най-уязвимите общности в областите, в които УНИЦЕФ работи – Шумен, Сливен и Монтана.

• Комисия:

Кандидатурите ще бъдат разглеждани от петчленна комисия в състав:
– Зорница Христова – писател и преводач, създател на детско издателство „Точица“
– Румяна Рангелова – ръководител на Катедра по български език и литература в Американския колеж в София, преподавател по СИП „Творческо писане” повече от 10 години
– Иван Диков – Консултант комуникации, УНИЦЕФ България
– Савина Николова – отговорен редактор, издателство Orange Books
– Десислава Желева – управител на книжарница Orange Center, ул. „Граф Игнатиев“ 18

• Награди:

Всички участници в конкурса ще получат грамота за участие. 30-те най-добри разказа ще бъдат издадени в сборник, а авторите им ще получат специално изработен плакет за отличие.

Orange center и УНИЦЕФ си запазват правото да публикуват и разпространяват избраните разкази за целите на партньорството “Всяко дете има право на образование“.

• Участие:

Моля изпращайте всички кандидатури на e-mail konkurs@orange-bg.comили на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Граф Игнатиев“ 18, за конкурса „Децата на България разказват… истории от празната дъска”

Краен срок за участие: 31 май 2014 г.

Тел. за контакти: 0888 312 048, Савина Николова