Мнения

Конкурс за млади литератори и критици

Културният център на Софийския университет обявява Конкурс за млади литератори и критици във връзка със Семинар за романа.

Предложенията за участие, съпроводени с темата на доклада, резюме от 300 думи: в него да бъдат изрично посочени българските съвременни романи от последните години, които ще бъдат във фокуса на изследването, както и кратка библиография по проблема, да се изпращат по електронен път на адрес: seminar.bg.roman@gmail.com.

Изисквания: В конкурса могат да участват млади литературоведи и критици – преподаватели, докторанти, магистри, студенти – до 35 години.

Краен срок за кандидатстване: 10 април 2013 г.

Прочети повече за семинара