Мнения

Конкурс за младежко есе 2011

Студенти и млади професионалисти в цял свят на възраст от 18 до 30 години са поканени да споделят своите идеи за това как младежта може да помогне за укрепване на демокрацията и на частния сектор в собствените си страни.

Есетата трябва да бъдат подадени на английски език, имат между 2000 и 3000 думи, и да бъдат подадени в една от следните категории

  • демократичните преходи
  • икономически устойчивото развитие
  • корупция

Краен срок: 14 ноември 2011 г.

За повече информация и контакти