Мнения

Конкурс за младежки инициативи в чест на Варна – Европейска младежка столица 2017

В рамките на своята инициатива FUN Capital (Забавна столица), Сдружение „Варненски Младежки Фестивал“ обявява конкурс за 5 забавни и нестандартни, еднодневни младежки инициативи на територията на Варна, които да обогатят календара от младежки събития в града.

Идеята на организаторите на FUNCITY е да подпомогнат реализирането на подобни инициативи извън летния сезон, когато няма толкова възможности за младите, като част от инициативите бъдат изнесени в кварталите на града, така че да покрият максимално голяма територия.

Инициативите трябва да имат следните цели:
– предоставят смислено свободно време на младите хора
– осигуряват интересни дейности за младежи от 15 до 29 години да се включат като доброволци, артисти, участници или публика
– осигуряват възможности за партньорство между младежките организации във Варна и популяризиране на техните дейности.

Дейностите трябва да се развиват поне в една от следните области:
– Музика
– Спорт
– Танци
– Сценични изкуства
– Визуални изкуства

Поканата е отворена за младежи, неформални групи и младежки организации от Варна, които имат креативни идеи за младежки инициативи. Те ще трябва да планират реализирането на своите еднодневни инициативи в периода Декември 2014 – Май 2015 и Септември – Ноември 2015. Целта е инициативата FUN Capital да предложи интересни дейности за младежи извън летния период, когато възможностите са ограничени.

Сдружението „Варненски Младежки Фестивал“ осигурява:
– Финансова подкрепа – до 850 лв. на инициатива
– Техническа подкрепа – озвучение, реклама и популяризиране
– Качествена подкрепа – обучения за екипите и менторство при подготовка на инициативите

Всички желаещи да кандидатстват трябва да подготвят резюме на идеята си до 1 стр. с примерен бюджет. Срокът за кандидатстване е 30 Ноември 2014 г., 17:00 ч. на apply@funcity.bg. Всички кандидатствали ще бъдат уведомени за крайните резултати до 5 Декември 2014 г.