Учители

Конкурс за лого на XXI Международна олимпиада по астрономия в България

Националната комисия за организиране и провеждане нa олимпиадата по астрономия обявява конкурс за лого на XXI Международна олимпиада по астрономия, която се планира да се проведе в нашата страна през 2016 г.

Конкурсът е открит за всички желаещи, като особено се насърчават да участват в него настоящи и бивши кръжочници по астрономия в народните астрономически обсерватории и училищните клубове по астрономия, настоящи и бивши участници в националната и международната олимпиада по астрономия, активни астрономи любители.

В конкурса може да се участва с идейна скица и описание на логото, без авторско художествено изпълнение, или с готов проект за лого, направен самостоятелно от автора на идеята.

Краен срок: 30 ноември 2015 г.

Още информация