Мнения

Конкурс за лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“

Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурс за създаване на лого на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 1014-2020“.

В конкурса могат да участват студенти в български висши училища, като един участник може да представа не повече от две свои предложения.

Краен срок за изпращане, заедно с данни за участника – 5 април 2013 г.

Виж повече подробности за конкурса