Учители

Конкурс за лого на Националната олимпиада по астрономия

Във връзка с организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през 2011/2012 год. по график на МОМН, в края на м.април 2012 г., домакин на XV Национална олимпиада по Астрономия ще да бъде гр.Ямбол.

Във връзка с това, РИО-Ямбол и НАОП-Ямбол, организират за училищата в областта конкурс за лого (емблема) на Националната олимпиада.

Условията на конкурса са следните:

Участници в конкурса могат да бъдат ученици от V до XII клас, преподаватели по ПНЕ, ИТ, изобразително изкуство и всички други, които проявяват интерес към науката Астрономия, Вселената, Космоса и откритията, направени в тях.

Логото (емблемата), като идея може да бъде свързана тематично е историята на науката; с развитие на инструментариума за наблюдение на небесните тела; с обектите, които изучава науката Астрономия; с нови открития в Космоса и др.

Идеите за емблема на Националната олимпиада, могат да бъдат във формат снимки, рисунки (не се допускат черно-бели или неясни изображения), или продукти, направени чрез софтуерни програми. Всички формати трябва да предоставят възможност за компютърна обработка.

Изпращайте своите предложения само по електронен път на e-mail: naop_yambol@mail.bg до 31.01.2012 г. Предложенията на участниците да съдържат техните имена, клас, училището, в което учат или работят (за колегите преподаватели и тяхната КОО), населено място.

Комисия в състав Юлия Върбанова, директор на НАОП – Ямбол, Здравко Динев, старши експерт по ПНЕ и Маня Манева – старши експерт по математика и информатика в РИО – Ямбол ще разгледа всички постъпили в срок и отговарящи на тематиката предложения. От тях ще се изберат трите най-сполучливи, от които ще се излъчи и идеята за лого на олимпиадата. Трите най-добри проекта ще бъдат отличени е диплом.

Всички проекти, ще участват в изложба, която стартира експонирана при откриване на Националната олимпиада по Астрономия .