Ученици

Конкурс за легенди “Най-добрият разказвач на легенда за Панега“

Общините Луковит, Ябланица и Червен бряг обявяват конкурс за легенди под надслов „Най-добрият разказвач на легенда за Панега“. Участниците следва да разкажат в писмен вид легенда за река Златна Панега.

В конкурса могат да се включат лица от 16 до 29 години. Изискването към творбите е да са с обем 1 (една) печатна страница.

Конкурсът се провежда във връзка с изпълнението на общ проект на трите общини с наименование „Магията на долината на Панега“ – Маркетинг на туристическа дестинация Луковит – Ябланица – Червен бряг“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Целта на конкурса е популяризиране на туристическата дестинация Луковит-Ябланица-Червен бряг чрез легенди за Панега и включване на най-добре преразказаната легенда в рекламните материали на дестинацията.

Краен срок: 7 април 2014 г.

Още информация за конкурса