Мнения

Конкурс за концепции за добри практики в ранното детско развитие и училищно образование

ТСА кани неправителствени организации да представят концепции за добри практики в ранното детско развитие и училищно образование. Поканата е за финансиране на проекти на обща стойност до 600 000 лева, както следва:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект: от 25 000 до 80 000 лева. Максималният процент на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 100%.

Моля забележете, че можете да подавате Вашите концепции само по електронен път на адрес inquiries@tsa-bulgaria.org със заглавие „Конкурс за финансиране на добри практики“ до 12 юни 2015 г., 17:00 часа местно време.

Осигуряваме подкрепа в три основни направления:

– Ранно детско развитие с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.
– Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.
– Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.

Краен срок: 12 юни 2015 г., 17:00 часа местно време

Още информация