Ученици

Конкурс за комикс по повод Световния ден на влажните зони

РИОСВ-Русе отправя предизвикателство към учениците от областите Русе, Разград и Силистра, да участват в конкурс за изработване комикс на тема „Истории в езерото”. Конкурсът е посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари, чието мото през 2015 г. е „Влажните зони за нашето бъдеще-присъедини се!”.

Комиксите могат да съдържат до 5 рисунки в максимален формат А4, пресъздаващи разказ, с визуална последователност. По желание авторите могат да приложат кратък текст и да използват техники или средства по избор. Обект на конкурса са влажните зони – езера блата, водоеми, реки и техните обитателни – рестения и животни.  Комиксите могат да отразят годишните времена, да представят водолюбивите птици, или да поставят анкцент за значимостта на влажните зони за опазване на животински и растителни видове, за кръговрата на водата, за благата, които предоставят и т.н

Няма възрастови ограничения за участниците. В надпреварата могат да се включат ученици от начален, основен и  гимназиален курс на обучение. Желаещите да участват в конкурса, могат да изпращат сканирани творбите си по е-поща на адрес: rpetrova@riosv-ruse.org или по пощата: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, за конкурса. Творбите да са придружени с информация за автора – възраст, учебно заведение, ръководител, телефон за контакт и пощенски адрес.

Краен срок за изпращане на комиксите е 2 февруари  2015 г. Резултатите ще бъдат обявени на 4 февруари 2015 г.

Победителите ще бъдат отличени с индивидуали предметни награди. След конкурса РИОСВ-Русе ще  пулбикува най-добрите творби на интернет страницата  и ще ги използва при подготовката на информационнно-образоватени материали. 

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава вдъхновение и успех на потенциалните участници!

Пълните условия на конкурса са публикувани на интернет старницата на РИОСВ-Русе на адрес:

http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.