Ученици

Конкурс за комикс на тема “Моето училище“

Издателска къща „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ обявяват конкурс за комикс на тема „Моето училище“.

В темата „Моето училище“ могат да бъдат включени различни подтеми като „Моите най-добри приятели в училище“, „Моят любим учител“, „В час по български/Музика/Физическо“, „Как се става добър ученик“, „Училище-мъчилище“ и други.

Единственото изискване е темата да бъде свързана с училището.

Участие: В конкурса могат да участват деца в 1.-4. и 5.-7. клас от всички училища в страната. Участие може да бъде заявено от директор, класен ръководител, учител по предмет, родител или друг настойник, както и от самите ученици.

Краен срок: Краен срок за получаване на материалите за участие – 1 април 2013 г.

Повече информация в прикачения файл