Ученици

Конкурс за есе, рисунка и фотография “Черноморските фарове“

Целта на конкурса за есе, рисунка и фотография „Черноморските фарове“ е участниците, пишейки, рисувайки и снимайки, да открият магията на черноморските фарове и да я споделят с читателите на в. „Черноморски фар“.

Краен срок: 20 април 2015 г.

Пълна информация за конкурса