Ученици

Конкурс за есе на тема: Какъв е будителят днес?

Литературен клуб „Петър Парижков“ организира конкурс на тема: Какъв е будителят днес? по случай предстоящия Ден на народните будители.

Конкурсът за есе в три категории:

– Първа категория – деца от IV до VIII клас
– Втора категория – деца от IX до XII клас
– Трета категория – участници от 19 до 25 години

Участниците в конкурса трябва да подготвят есе в обем до 3 стандартни страници.

Краен срок: 20 октомври 2014 г.

Още информация