Ученици

Конкурс за есе на тема “Истината има спокойно сърце“

Библиотеката при НЧ „Развитие – 1873“ гр. Пещера Ви кани да участвате в ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СПАС ЗАФИРОВ“ за есе на тема „Истината има спокойно сърце“ – Шекспир.

В конкурса могат да участват ученици от седми до дванадесети клас. Авторите на класираните от първо до трето място есета ще получат парична награда.

Срокът за внасяне на конкурсните есета е до 18.00 ч. на 23.04.2016 г. – Световен ден на книгата.


Конкурсните материали се приемат на място в читалищната библиотека или по поща на адрес:
4550 гр. Пещера, ул. „Димитър Горов“ 4 или на e-mаil: razvitie_pestera@abv.bg

Краен срок: 23 април 2016 г.

Още информация