Ученици

Конкурс за есе на тема “Единствени в Европа, единствени в света“

По повод 1160 г. от създаването на славянската писменост и 1200 г. от рождението на Св. Методий Столична библиотека Детско-юношески отдел и Литературен клуб „Петър Парижков“ обявиха конкурс за есе на тема: „Единствени в Европа, единствени в света“.

Условия на конкурса: Конкурсът за есе е в три категории:

Първа категория – деца от IV до VIII клас
Втора категория – деца от IX до XII клас
Трета категория – участници от 19 до 25 години.

Изисквания за конкурса: Участниците в конкурса трябва да подготвят есе в обем до 3 стандартни страници. В конкурса могат да участват ученици (младежи) от цялата страна. Есето да бъде специално създадено за конкурса и да бъде авторско.
Оформлението и езиковата култура също ще се отчитат в хода на оценителната процедура.

Краен срок: 10 май 2015 г.

Още информация