Ученици

Конкурс за есе за ученици от 8 до 12 клас

Фондация „Благотворител“ обяви конкурс за есе за ученици от 8 до 12 клас от цялата страна.

Темите са: „Моето бъдеще е в моите ръце“, „Да образоваш ума, без да образоваш сърцето, не е никакво образование“, „Езикът на добродетелите е разбираем за всички хора по света“.

Краен срок: 20 май 2016 г.

Още информация