Ученици

Конкурс за есе за ученици от 16 до 18 години

Информационното бюро на Европейския парламент (ЕП) в България организира конкурс за есе на тема „Европейският съюз и източните му партньори – в съседство или като семейство?“.

В него могат да се включат ученици от последните две години на гимназиалния курс на обучение на възраст от 16 до 18 години. Те трябва да изпратят публицистичната си разработката – есе, статия или интервю на български език.

Tрима от най-добрите автори ще спечелят пътуване до Страсбург в периода 16— 18 ноември, което включва посещение на Европейския парламент.

Повече информация за конкурса