Ученици

Конкурс за есе “Заедно в името на мира и сигурността!“

По повод 10 години членство на Р България в НАТО Дипломатическият институт към Министъра на външните работи на Р България и Министерство на образованието и науката обявяват конкурс за есе на тема: „Заедно в името на мира и сигурността!“.

Участници: в конкурса участие могат да вземат български ученици от 11 и 12 кл. и студенти.
Език на есетата: български; Обем: до 3 (три) стандартни печатни страници.

Награда: Ще бъдат отличени трите най-добри ученически есета и трите най-добри студентски есета. Шестимата победители в конкурса ще имат възможност да посетят щаб-квартирата на НАТО в Брюксел през м. май или м. юни.

Есетата им ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дипломатическия институт, а авторите ще получат сертификати за добро представяне. Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на Дипломатическия институт в началото на м. май 2014 г.

Краен срок: 6 април 2014 г.

Още информация за конкурса