Учители

Конкурс за електронна игра и електронен тест в помощ на образованието за околна среда и устойчиво развитие

Конкурс за електронна игра и електронен тест в помощ на образованието за околна среда и устойчиво развитие.

1. За Електронна игра: Играта да е не-повече от 3 етапа, или краят й да е предвидим. Да има ясно формулирани и описани правила за нейното изпълнение.

2. За Електронен тест: Тестът да е не повече от 30 въпроса и при финалното му попълване да показва резултата, който попълващия е постигнал. Ще се счита за предимство тест, който показва верните отговори на сгрешени въпроси.

Ще имат предимство проекти, които са приложими и при хора с увреждания. Авторите да изпишат по какъв начин и за коя група.

Създадените от вас проекти (или линк към тях) изпращайте на адрес ecoparlament@abv.bg, с копие до m_m_hristova@yahoo.com, като в „Относно“ бъде записано „За ИТ конкурса“.

Проектите стават интелектуална собственост на Националния ученически екопарламент, който има правото да ги публикува от името на техните автори.

Срокове:
– 15.05.2016 г. – обявяване на резултатите
– 05.06.2016 г. – награждаване.

Краен срок: 30 април 2016 г.

Още информация