Мнения

Конкурс за доброволци за образование за развитие за младежи на възраст 18-29 г.

Доброволческата програма за развитие на БПМР се осъществява чрез финансиращият механизъм на DEEEP4 – Активно гражданство за глобална справедливост, и е съфинансиран от Европейския съюз.

Програмата цели да въвлече младите хора в темите за международното развитие, чрез редица дейности, които ще се реализират в периода януари – май 2014 г.

В рамките на 5 месеца одобрените доброволци ще имат възможност да участват в менторска програма към организациите–членки на БПМР, обучителни семинари, ще се въвлекат в провеждане на обучения в училища, осъществяване на практически задачи, като кампании за набиране на средства и създаване на интерактивни пособия. Участниците ще получат специално удостоверение за цялостната си работа.

Повече информация