Учители

Конкурс за добри преподавателски практики

Във връзка с проект “On Air: Eвропейски проект за медийно образование” ко-финансиран от ЕС по програма Учене през целия живот, под-програма Коменски, номер: 142299-LLP-1-2008-1-IT-COMENIUS-CMP, Зинев Арт Технологии организира конкурс за добри преподавателски практики за използване на медиите в училищното образование. За да се включите в конкурса, моля попълнете формуляра го изпратете на адрес zinevart@gmail.com.

Всички, които изпратят попълнен формуляр ще получат база данни с най-добрите практики от страните партньори по проекта – България, Румъния, Италия, Полша, Белгия и Литва, а тези, чиито практики бъдат оценени като най-интересни, ще участват в организиран от ЗАТ уъркшоп през януари 2010г., на който ще бъдат представени обучителни пакети, изработени от партньорите за приложение на медиите в обучението с цел развитие на умения за четене, писане, селективни умения и умения за аналитично мислене.

Краен срок 30 септември 2009г.