Учители

Конкурс за длъжността “учител“ за учебната 2013/2014 година в българските държавни училища в чужбина

Сайтът на МОН публикува условията за конкурс за заемане на длъжността „учител“ за учебната 2013/2014 година в българските държавни училища в чужбина

Срок за подаване на документи е до 08.08.2013 г. включително.

Виж повече информация