Учители

Конкурс за длъжността “директор“ на Българското средно общообразователно училище в Прага

Сайтът на МОН публикува условията за конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Българското средно общообразователно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага.

Срок за подаване на документи е до 02.09.2013 г. включително

Виж подробности