Ученици

Конкурс за детски рисунки и приложни изкуства на тема “България – държава на духа“

Организатори на конкурса за детски рисунки и приложни изкуства на тема „България – държава на духа“ са Информационен център „Европа директно“ Плевен и НЧ „Напредък 1871“ Никопол.

Осмисляйки мисли и цитати за България, българите и всичко свързано с тях на видни личности от други държави в миналото и сега нарисувайте вашата представа за: България, българите, българската история, природата, фолклора и обичаите, бит, културата, достиженията на българските учени, архитектурата, гостоприемството и трудолюбието, смелостта и храбростта на българските войни. При необходимост потърсете помощта на Вашите родители и ръководители.

Материали, инструментите и техниката на рисуване – по избор. Рисунките трябва да са в оригинал! Размери на паната – по избор. Разходите по изпращането са за сметка на подателя. Творбите не се връщат.

Организаторите си запазват правата върху тях.

– Възраст на участниците: от 7 до 18 год.
– Размер на картините – 35 см./50 см.
– Рисунки с размер под горепосочените ще бъдат дисквалифицирани!
– Всяко дете може да изпрати до 2 рисунки и 1 пано.
– Творбите се приемат с пощенско клеймо до 15 юли 2016 г. включително на адрес: „НЧ Напредък 1871”, ул. „Христо Ботев“ №6, гр.Никопол, 5940
– Не се допускат за участие ученици от училищата по изкуства.

Краен срок: 15 юли 2016 г. включително

Още информация