Ученици

Конкурс за детска рисунка “Частица от теб може да бъде за някого целия свят“

В момента тече конкурс за рисунка, посветена на Европейския ден на донорството, сред децата от 7 до 12 клас. Инициативата е част от Националната кампания в подкрепа на донорството, която се организира от Министерсвто на здравеопазването и Изпълнителна агенция по трансплантация с подкрепата на Българския червен кръст, Националната пациентска организация, Българския съюз на трансплантираните, Нов Български университет.

Крайният срок за предаване на творбите е 15 октомври. Победителите ще бъдат наградени на 22 октомври, когато през тази година ще се чества Европейския ден на донорството.

Темата на конкурса за детска рисунка е мотото на Националната кампания в подкрепа на донорството –  „Частица от теб може да бъде за някого целия свят“. В него могат да участват отделни ученици или цели класове и училища. Ограничения във формата на рисунките, както и в използваната техника няма.

Творбите ще се приемат до 15 октомври на адрес:

Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. „Св. Неделя“ 5, За конкурса в подкрепа на донорството.

Освен рисунките в плика трябва да има и данни за автора им – име на участника, адрес и телефон за връзка. Творбите ще се оценяват от 6-членно жури. В европейския ден на донорството – 22 октомври, първите трима победители сред индивидуалните и групови автори ще получат предметни награди, осигурени от МЗ и ИАТ, а всички рисунки ще бъдат подредени в изложба.

Повече информация участниците могат да получат на тел. 02/9301 – 107, 118 или 119.

Повече за Европейския ден на донорството

Европейският ден на донорството е организиран за първи път през 1996 г. от проф. Филип Морел, който работи в Университетската болница в Женева. Целта е да се популяризира донорството, тъй като то стои в основата на трансплантации. Тези сложни операции са единственият шанс за живот на хиляди хора. В Европа над 56 хил. души имат нужда от трансплантация на някакъв орган или тъкани. От 1998 г. Европейският ден на донорството започва ежегодно да се подготвя от Съвета на Европа. Досега домакини на основното събитие са били 11 различни държави – Швейцария, Австрия, Португалия, Швеция, Кипър, Гърция, Турция, Ирландия, Словения, Германия, Грузия. В България този ден се отбелязва за втора поредна година. Повече за донорството и трансплантациите у нас може да научите на сайта на МЗ (рубриката „За пациента“), ИАТ и във фейсбук на страницата на Национална кампания в подкрепа на донорството.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Звено „Пресцентър и връзки с обществеността“
София-1000, пл.Св.Неделя 5
тел.9301 107, факс 9811830
Web site: www.mh.government.bg
E-mail: press@mh.government.bg