Ученици

Конкурс за детска рисунка “Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край“

В деня на детето – 1 юни Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа стартира конкурс за детска рисунка на тема „Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край“.

Целта е децата от Югоизточна Европа на възраст между 8-14 години да споделят чрез рисунки виждането и отношението си към наследените традиции от родители, баба и дядо и училище.

Условия за участие:

– Възрастова група: 8-14 години;
– Размери на рисунката: максимален размер на творбите – не по-голям от А3;
– Име и информация за контакт (английски/български език): три имена, възраст (ден, месец, година на раждане), пол и пълен адрес, включително телефон и e-mail трябва да бъдат на гърба на рисунката;
– Рисунката следва да бъде придружена от описание (английски/български език) на изобразеното и неговата връзка с уникалното нематериално културно наследство в съответния регион – НЕ на самата рисунка;
– Допуска се участие на рисунки изпълнени с: акварел, пастели, цветни моливи и др., както и смесени и други изобразителни техники.

Още информация