Ученици

Конкурс за детска рисунка “Приказките“

Министерството на образованието и науката, РИО-Варна, Общински детски комплекс Варна и Асоциация на българите по света организират конкурс за детска рисунка „Приказките“ на тема „Приказките на Шарл Перо“.

Конкурсът е насочен  към всички ученици в България и българските деца, които живеят извън пределите на страната. Има за  цел да провокира желание у децата да се запознаят с богатия извор от приказки, които носят много послания и поуки, но все по-малко се четат.

РЕГЛАМЕНТ

1. Конкурсът е ИНДИВИДУАЛЕН.
2. Всеки участник може да участва с една творба във всеки раздел.

2. Раздел КОМПЮТЪРНА РИСУНКА

Възрастови групи:

Първа възрастова група – от І до ІV клас
Втора възрастова група –  от V до VІІ клас
Трета възрастова група – от VІІІ до ХІІ клас.

Рисунките да бъдат изработени с компютърна програма по избор.
Да няма вмъкнати готови елементи.
Да се изпратят на e-mail: odk.picture@gmail.com във формат *.jpg.

В e-mail-a да бъдат посочени следните данни за участника:

Три имена, години;
Клас, учебно заведение, град;
Точен адрес;
Телефон и e-mail за контакт на участника и родител (или учител);
Заглавие и автор на приказката и програмата на която е изработена.
Творби, които не отговарят на регламента ще бъдат дисквалифицирани.

3. Раздел РИСУНКА

Възрастови групи:

Първа възрастова група – предучилищна възраст от 5 години
Втора възрастова група – от І до ІV клас
Трета възрастова група – от V до VІІ клас
Четвърта възрастова група – от  VІІІ до ХІІ клас.

Рисунките да бъдат нарисувани на картон 35х50 см (без паспарту) с материали по избор, по една индивидуална рисунка на участник. Колективни рисунки не се приемат.
На гърба на всяка рисунка да бъде изписана следната информация:

Три имена, години
Клас, учебно заведение, град;
Точен адрес;
Телефон и e-mail за контакт на участника и родител (или учител);
Заглавие и автор на приказката, по която е нарисувана рисунката.

Творби, които не отговарят на регламента ще бъдат дисквалифицирани.

За участници извън границите на България при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител се допуска рисунките да бъдат снимани  с резолюция 300 dpi пиксела  във формат *.jpg, с размер не по-голям от 10 МВ изпратени на адрес: e-mail: odk.picture@gmail.com във формат *.jpg.
 Приемат се необработени с компютърни програми заснети рисунки.

Краен срок за изпращане на творбите: 28. 04.2014 г. на адрес на ОДК с куриер за сметка на участника!

гр. Варна, ул. „Петко Каравелов“ № 3 за конкурс „ПРИКАЗКИТЕ”
и на e-mail: odk.picture@gmail.com във формат *.jpg.

4.Общи условия:

Творби, които не отговарят на регламента ще бъдат дисквалифицирани.
Изпратените творби не се връщат и остават собственост на фонда на ОДК-Варна и ще се използват за популяризиране дейността на ОДК и благотворителни базари.

5. Награди:

Петчленно жури ще  разглежда постъпилите творби. Протоколите от оценяването на творбите ще бъдат публикувани в сайта на ОДК – Варна: www.odk-varna.com на  22 май 2014 г.

Ще бъдат връчени авторски плакет и диплом за първо, второ и трето място и две поощрителни награди във всяка категория и възрастова група; Специална награда на Националния дворец на децата; Награда на Кмета на град Варна; Специална награда на Асоциацията на българите по света.

Награждаването ще е на 01.06.2014 г. мястото и часа бъдат обявени допълнително  в протокола  с наградените участници в сайта на ОДК-Варна: www.odk-varna.com

При невъзможност да присъстват на награждаването, участниците от страната могат да получат наградите си по куриер за тяхна сметка.

Наградите на  отличените в конкурса, които живеят извън пределите  на България, ще бъдат изпратени по куриер за тяхна сметка.