Ученици

Конкурс за детска рисунка на теми “Накъде води пътечката“ и “Моите приятели“

Издателска къща „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ обявяват конкурс за детска рисунка на теми: „Накъде води пътечката“ и „Моите приятели“ за деца от трета и четвърта група на детските градини.

Всяко дете може да участва с по една рисунка на една от посочените теми. Размерът на рисунката не трябва да е по-голям от формата А4 (210х297мм). Рисунката трябва да е нарисувана на ръка с бои, пастели, моливи и др.

Необходимо е всички рисунки да бъдат придружени от следната информация:

Име:
Възраст:
Детска градина:
Адрес на детската градина:
Име на детския учител:

Всички изпратени рисунки трябва да са нарисувани лично и да не са били публикувани. Като общо правило получените материали няма да бъдат връщани. Чрез включването си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да публикуват изпратените рисунки с рекламна цел. Рисунките от една и съща детска градина следва да бъдат изпращани в обща пратка.

ИЗПРАЩАЙТЕ ТВОРБИТЕ НА АДРЕС:

Конкурс за детска рисунка
Ул. „Младен Павлов“ №1, ет. 3
„Анубис-Булвест“ ООД
Централен отдел маркетинг и реклама
София 1124

или в електронен формат (Jpeg, Tiff) на имейл: zakonkursa@anubis-bulvest.com.

Краен срок за изпращане най-късно на 15-ти април 2012 г.

Докато тече конкурсът, избрани творби ще бъдат публикувани на фейсбук страниците на издателствата. Всички те ще получат награди за участие – комплект цветни моливи и учебни помагала от двете издателства.

Измежду тях ще бъдат избрани 3-ма финални победители, които ще бъдат обявени на 1-ви май 2012г. Те ще получат награден пакет, съдържащ:
1. Награда за художника: комплект художествени материали/игри;
2. Награда за учителя: книга за изкуството/луксозен художествен албум;
3. Награда за училището: картина/репродукция на картина от известен художник.