Ученици

Конкурс за детска рисунка на тема “Цвят и форма“

ПГКИТ „Д-р Иван Богоров“ и Център за кариерно ориентиране-Пловдив организират конкурс на тема „Цвят и форма“.

Целите на конкурса са:

Да поощри  откривателски и творчески дух;
Да осигури възможности на учениците за представяне на таланта им:
Да представи авторски идеи и интерпретации на определени теми;
Да се  покаже оригиналност;
Да се популяризира уникалното природно богатство и талант на учениците;
Насърчаване на детското въображение;
Развитие на творческа мисъл.

Техниката и материалите са по избор на участника – живописни техники, графични техники и колажи

Данните на ученика трябва да са изписани на гърба на рисунката:

трите имена;
възраст на участника – в години;
адрес, телефон или е-mail за връзка.

Участници могат да бъдат ученици от V до VІІІ клас.

Рисунките на всички участници ще бъдат подредени в изложба.

Наградите за победителите са осигурени от Професионална гимназия по кожени изделия и текстил „Д-р Иван Богоров” гр. Пловдив. Те ще бъдат официално връчени на 1 юни – Ден на детето.

Участниците трябва да донесат или изпратят рисунките на адрес:

Професионална гимназия по кожени изделия и текстил „Д-р Иван Богоров“ гр. Пловдив, ул. „Никола Беловеждов“ №16.

Не трябва да са прегънати или с нарушена цялост!